skip to Main Content

Slide <
logo_play

About PLAY FROM HOME


สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการใช้ชีวิต การปรับตัวให้เข้ากับความธรรมดาใหม่ หรือ “New Normal” ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องระมัดระวังและออกจากบ้านน้อยลง สร้างความเครียดให้กับทั้งเด็กๆ และ ผู้ปกครอง ในช่วงเวลาเช่นนี้ ครอบครัวจึงต้องพยายามหากิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนองทั้งการเล่น การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอารมณ์และจิตใจภายในกิจกรรมเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ BICT Fest ที่เชื่อมั่นว่า “การเล่น” มีพลังที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ จึงได้ร่วมกับ Mappa (hyperlink: https://mappalearning.co/) โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ PLAY FROM HOME ขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2563 โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการถ่ายทอดศิลปะรูปแบบต่างๆ มาใช้ เพื่อสร้างไอเดียและส่งเสริมให้ครอบครัวได้ริเริ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยตนเองที่ “บ้าน”

About PLAY FROM HOME

Due to the impact of COVID-19 pandemic, many families have been forced to avoid going out and stay home as well as adapt their lifestyles to cope with the uncertainty of the “New Normal” standards. Although media and other online communications tools are available to help our children entertained, only a few of them are created to promote child development, creative and quality family activities. Therefore, BICT Fest, with a strong belief in the power of “PLAY”, has partnered with Mappa an online learning platform by Thai Health Promotion Foundation, and taken the initiative to create an online programme, PLAY FROM HOME during June – December 2020.

PLAY FROM HOME is a collection of family-oriented activities which are curated and broadcasted through various on-line platforms with a goal to bring everyone – children or adults in a journey to discover new experiences through online channels that could help strengthen skills, family bonding and enhance children’s development through play.

About Stories from Home

รายการพอดคาสท์เล่านิทาน ที่ให้ครอบครัวไทยและจากนานาประเทศเป็นผู้เล่าและอัดเสียงส่งมาเพื่อร่วมแบ่งปันในรายการ ใน podcast ยังมีเสวนาพิเศษ Power of Storytelling พูดถึงพลังของการเล่าเรื่องที่มีผลต่อพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก โดย นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ (เบิร์ด) จากกลุ่มละครคิดแจ่ม อาภาวี เศตะพราหมณ์ (ปอ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนดนตรี Music Garden Studio ดำเนินการสนทนาโดย อัจจิมา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการ BICT Fest

Storytelling podcast to share the stories from various families both in Thailand and overseas available in Spotify and Soundcloud. There is a special conversation, “The Power of Storytelling” between, actress Neeracha Fuengfookiat (Bird Kidjam) and Arpawee Setabhamana. the founder of Music Garden Studio, moderated by Adjjima Na Patalung, BICT Fest’s director.

PLAY FROM HOME Specials

PFH International Webinar Play as Resilience

การเสวนานานาชาติออนไลน์ ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาร่วมพูดคุยเรื่องความสำคัญของการเล่น และ การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์มาทำงานกับเด็กๆ

A series of the online meetings that invite experts from various fields and countries to hold the discussions under the theme “PLAY AND RESILIENCE”

PRESS HERE FOR MORE DETAIL !!!

BICT ‘n’ Friends at Home

About BICT ‘n’ Friends at Home

รายการซีรี่ส์กิจกรรมสร้างสรรค์ออนไลน์จากศิลปินอาชีพ James’ Magic โดย James Laver นักแสดงและนักมายากล และ ฝันของต้อม โดย ต้อม-สุธารัตน์ สินนอง ศิลปินหุ่นเงา แห่งคณะละคร Homemade Puppet

Series of online creative learning programme by 2 professional performing artists James Laver, an actor and magician, and Tom-Sutarath Sinnong, a shadow puppet artist from Homemade Puppet Theatre

BICTFEST PARTNERS

BECOME  A SUPPORTER

Support Bangkok International Children’s Theatre Festival for Young Audiences

BICT Fest Ltd
9 Soi Phet Kasem 40, Khwaeng Babg Chak,Khet Phasi Charoen, Bangkok 10160 , Thailand

Email: bictfest@gmail.com
Tel: +66 (0) 85 160 1677

Back To Top